נתונים על החברה

BARILLA G. e R. FRATELLI – Società per Azioni con Socio Unico

משרד רשום  Via Mantova, 166 – 43122 Parma

הון מניות יורו 180.639.990,00 = IV

מס' זיהוי מס ומספר הרישום בעסקים של פארמה: 01654010345

החברה כפופה לכיוון והתיאום של “Barilla Iniziative S.r.l.” (סעיף 2497, לקוד האזרחי האיטלקי)

 

 מידע משפטי

האתר www.barilla.it (להלן "האתר") הינו בבעלות ומנוהל על ידי Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (להלן 'ברילה'), עם המשרד הרשום בפארמה Via Mantova , 166-43122.

תנאי שימוש אלו יחולו על כל משתמש שיהיה מעוניין לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר:

1. הרשמה ושימוש בשירותים (סעיף זה חל רק אם השירות למשתמשים זמין באתר האינטרנט).

1.1. בכניסה לאתר ללא זיהוי של שם המשתמש והסיסמה, יוכל המשתמש ליהנות מהמידע הניתן באתר, אך לא להעלות אליו חומרים משלו (תמונות טקסטים, מתכונים וכו').

בכדי לקבל שם משתמש וסיסמה, יהיה על המשתמש להסכים לתנאי השימוש באתר.

השימוש בשירותי האתר ע"י המשתמש מותרת אך ורק לצרכים אישיים ולא לצרכים מסחריים.

 

1.2 המשתמש מאפשר לברילה:

 

- לערוך את  ההערות הזמינות על ידי המשתמש באתר; ( להסיר נקודותיים ופסיק) ללא הגבלה או תשלום.

 - לפרסם ולהשתמש, ללא הגבלה וללא תשלום, בהערות המשתמש הזמינות באתר, באמצעות G30.

- לשכפל, לשנות, להתאים או לפתח את המתכון ללא הגבלה וללא זכאות המשתמש לפיצויים כלשהם.

 

1.3. בכפוף להוראות שנקבעו לגבי מדיניות הפרטיות, מתכונים הניתנים על ידי המשתמשים מתקבלים על ידי ברילה כמידע לא סודי ולכן עשויים להתפרסם, או להיות מופצים בדרך כלשהי.

 

 1 .4. ברילה אינה מתחייבת למשתמש באשר לפרסום של  המתכונים שלו / שלה באתר. יתר על כן, ברילה אינה רואה עצמה מחויבת לקחת בחשבון או לפתח מתכונים הניתנים על ידי המשתמשים והיא יכולה למחוק אותם על פי שיקול דעתה המלא וללא סיבה מנומקת.

 

 

 

2. אחריות

2.1. המשתמש ערב לכך שהמתכון המוצע זמין כדין לו / לה, ואינו סותר תקנות מחייבות, ואינו מפר את זכות הקניין הרוחני, הסימן המסחרי, סימן ההיכר, פטנט או זכויות אחרות של צד שלישי.

 

 עם זאת אסור במפורש להשתמש בשירותים באופן העלול להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, את החוקים הנוכחיים של איטליה או של מדינה אחרת כלשהי.

 

המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל תביעה אשר עלולה להיות מובאת על ידי צד שלישי בקשר עם המתכון המוצע עבור הפרה לכאורה של זכות הקניין התעשייתי, זכות קניין רוחני, כמו גם על הפרת הוראה מההוראות המחייבות  אחרים, בכל מקרה, עבור כל הפרה לכאורה של זכויות אחרות של צד שלישי.

 

2.2. ברילה לא תהיה אחראית בשום אופן, לכל נזק או פגיעה שתיגרם למשתמשים כתוצאה של גישה, חיבור או הורדת תוכניות חומר ותוכנה מהאתר.

 

לכן, ברילה וחברות אחרות מקבוצת ברילה אשר קשורות באופן כלשהו לאתר  לא יישאו באחריות לכל אובדן, נזק, או דעות קדומות מכל סוג שהוא מהן עלולים המשתמשים לסבול כתוצאה משימוש באתר האינטרנט או שעלולות להתעורר מתוך שימוש בחומר שפורסם באתר או של אחת מהתוכנות.

 

3. זכויות יוצרים

התוכן (טקסט, תמונות, צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה, סימנים מסחריים, לוגו, audiovisuals, וכו ') של אתר זה הם רכושה הבלעדי של  Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni ו / או של צד שלישי והם מוגנים תחת זכויות היוצרים החוקים והתקנות החלים, כלומר אין חוק. 633/1941, כפי שתוקן ושולב, (להלן: "חוק זכויות יוצרים"). רבייה, תקשורת לציבור, מה שהופך זמין לציבור, פעילויות השכרה ושירותי הלוואות, ביצוע ציבורי, לרבות חלקי, גילוי התוכן, ללא אישור מראש של הבעלים של זכויות אסורה. למפרים תהיה גושפנקה כאמור ב 171 מאמרים, 171-BIS, 171-ter, 174-BIS ו 174-ter של הנ"ל חוק זכויות יוצרים.

 

 

 

 

מדיניות לגבי פרטיות:

שימוש בנתונים אישיים

גישה למספר קטעים באתר ו / או בקשות לקבלת מידע או שירותים על ידי המשתמשים יכולים לחייב שימוש בנתונים האישיים שלהם על ידי ברילה  Barilla G.&R. Fratelli Società per Azioni (להלן "ברילה") בתור אחראית על השימוש בנתונים.
תוך מילוי אחרי צו המחוקק 196/2003 "קוד ההגנה על פרטים אישיים" (להלן "קוד").

 

 מידע זה שמטרתו להפוך את המשתמשים מודעים לאופן שבו ברילה תשתמש בנתונים האישיים שלהם לפני שניגשים למדורים השונים של האתר וכן לפני הכנסת הנתונים שלהם הוא הכרחי עבור משתמשים. מומלץ למשתמש לקרא מידע זה לפני שיזין את הפרטים האישיים שלו במקומות הרלוונטיים בסעיפים השונים של האתר.

 

מידע חסוי וגלוי

על פי דרישות המשתמש, אשר עשויות מעת לעת לעלות על ידי גישה לחלקים שונים של האתר, בנתונים שסופקו על ידי המשתמש בעת מילוי הטפסים און ליין ניתן להשתמש כדלקמן:

 

א) כדי לאפשר רישום באתר, לצורך גישה לחלקים מסוימים של האתר עצמו, על מנת לספק ולנהל את השירותים השונים המוצעים;

ב) החל מהסכמת המשתמש לתנאי השימוש באתר ועד לביטולה, ניתן לבצע פעילויות שיווקיות (כגון, שליחת דיוורים המכילים מידע על המוצרים והשירותים המוצעים ללקוחות שלה); שליחת דואר אלקטרוני, פקס, MMS ו-SMS, מרגע שתינתן הסכמה מפורשת ועד לביטולה;

 

ג) כחלק מהשירותים הניתנים באתר יישלחו למשתמשים עלונים המכילים עדכונים מהאתר, מתכונים, תפריטים, יעוץ תזונאי וחדשות רבות אחרות על העולם של ברילה ועל הגסטרונומיה האיטלקית הטובה ביותר (סעיף האתר "להירשם לעלון");

ד) להגיב לבקשות משתמשים לגבי מוצרי ברילה, פרסום או אתר אינטרנט (סעיף האתר: "צור קשר").

לא נדרש רישום למשתמשי האתר כדי לגשת לשירותים מסוימים ספציפיים המוצעים על ידי ברילה (כגון אלו הכלולים בפסקאות ג ו – ד לעיל). עם זאת, על מנת להיענות לבקשות של המשתמשים לגבי שירותים אלו, הם יוזמנו לתת מידע אישי אשר ישמש אך ורק את המשתמש ואך ורק עבור התקופה הנדרשת.

 

 

 

 

הטיפול בנתונים

נתונים אישיים  הקשורים אך ורק לשימושים הנ"ל יטופלו בדרך כלל באופן אלקטרוני.

 

מידע אישי שסופק ע"י המשתמש

מתן מידע אישי הוא אופציונלי, אך גם נדרש חלקית (כלומר, בתיבות המסומנות על ידי כוכבית).
כך ברילה יכולה לעמוד בדרישות המשתמש בנוגע לפונקציונליות של האתר.
הנתונים הנדרשים בתיבות המסומנות בכוכבית, נדרשים על מנת לספק את השירות המבוקש, השמטה, הכנסה חלקית או שגויה של נתונים אישיים תהפוך את אספקת השירות הזה לבלתי אפשרי. עם זאת, להשמטה, כניסה חלקית או שגויה של הנתונים האישיים לא תהינה כל השלכות על המשתמש.

קטגוריות של נתונים אישיים בשימוש

נתונים אישיים אשר ניתנו ישירות על ידי המשתמשים (כגון שם, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, וכו ') לחיבור לאתר ה-IT , מערכות התוכנה המשמשת עבור האתר עצמו בעקיפין לרכוש נתונים אישיים מסוימים כאשר השידור הוא מרומז וניתן להשתמש בפרוטוקולי תקשורת באינטרנט.


נתונים אלה ישמשו רק עבור מחקרים סטטיסטיים אנונימיים.

 

קטגוריות של אנשים אשר עשויים להיות של הנתונים האישיים של המשתמשים.

העובדים או משתפי פעולה עם משרד השיווק יכולים לראות את הנתונים האישיים של האחראי על הנתונים, הפועלים תחת סמכותו הישירה של אדם אחר אך אסור להם לעשות שימוש בנתונים האישיים בהתאם לסעיפים 29 ו 30 של הקוד אשר קיבלו הכשרה מבצעית מתאימה;  אותו דבר יחול- בפיקוח הממונים, על ידי האחראי - לעובדים או אלו שעובדים עם הממונים.

 

שטח של תקשורת או שחרור מידע אישי של משתמשים

הנתונים האישיים המסופקים ישירות על ידי המשתמשים באמצעות אוסף של צורות on-line לא יועברו לצד שלישי, למעט במקרים בהם יפורסמו שמות של זוכים בתחרויות או פרסים שמקדמת ברילה דרך האתר עצמו.

 

 

 

 

 

 

האחראי ואנשים הממונים על שימוש בנתונים אישיים

האדם אחראי על השימוש בנתונים האישיים היא ברילה Barilla G. & R. Fratelli Società per Azioni,  עם המשרד הרשום בפארמה, Via Mantova, 166 - 43122;

 

האנשים האחראים על השימוש בנתונים האישיים הם:

1) ברילה איכות בקרת שירות, על ידי האחראי, בדמותו של המנהל הזמני של שירות זהה, כמו פרטים טכניים על המוצרים

 

2) Promoservice Srl, עם המשרד הרשום בפארמה,Viale Mentana n° 92, 43100, כמו עבור בקשות למידע פרומו / חומר פרסומי;

 

3) Fullsix SpA, עם המשרד הרשום במילאנו,Viale del Ghisallo 20, 20151, כמו עבור השימוש בנתונים האישיים של המשתמשים באתר, כמו גם את ניהול האתר, והשרת שמארח את האתר;

 

4) ContactLab Srl, עם המשרד הרשום ב Via Natale Battaglia, 12 - 20127 Milano, עבור השימוש בנתונים האישיים וכן שיגור חומר פרומו ופרסום

 

זכויות משתמש בהתאם לסעיף 7 של הקוד:

 

סעיף 7 - זכות גישה לנתונים אישיים וזכויות אחרות

1. בעל העניין זכאי לקבל אישור על קיומו או אי קיומו של מידע אישי הנוגע לו, גם אם טרם נרשמו, ובצורה מובנת.

2. בעל העניין זכאי לקבל מידע לגבי:

א) מקור המידע האישי

ב)  השימוש בנתונים ושיטות הטיפול בהם;

ג) התוכנה בה נעשה השימוש במקרה והטיפול בוצע בצורה אלקטרונית;

ד) פרטי הזיהוי של בעל אחריות, אלו אשר אחראים על השימוש בנתונים כמו גם הנציגים באיטליה:

 

 

 

ה) נושאים או קטגוריות נושאים שאליהם ניתן להעביר נתונים אישיים  ויכול עקב כך להפוך לנציג רשמי באיטליה, כמו גם האחראים לכך.

3: לצד המעוניין יש זכות:

א) לעדכן, להוסיף  או לתקן נתונים אם המשתמש דורש.

ב) ביטול, שינוי הודעה אנונימית או חסימת הנתונים היא בניגוד לחוק, לרבות נתונים אשר השימור אינו הכרחי עבורם לסיבות אשר עבורן נאספו הנתונים ויועברו לטיפול לאחר מכן;

ג) אישור הפעולות המתוארות בנקודות א'ו-ב' והתוכן שלהן תועבר לאלו שההודעה היתה עבורם, למעט אם הפעולה בלתי אפשרית או כרוכה באמצעים אשר לא תואמים זכויות מוגנות.

4. בעל העניין זכאי להתנגד, לכל או לחלק:

א) מסיבות לגיטימיות, הטיפול בנתונים אישיים אשר נוגעים לצד המעוניין, הרלוונטי לאיסוף הנתונים;

ב) הטיפול בפרטים האישיים אשר נוגע לעניין עבור היקף של שליחת חומר פרסומי או מכירתי על מחקרי שוק או תקשורת מסחריים.

הזכויות הנ"ל ניתנות למימוש במישרין או בכתב,  על ידי משלחת, או מיופה כוח אדם פיזי או עמותות.

 

כיצד לממש את הזכויות בהתאם לסעיף 7 ו להציג את רשימת האנשים האחראים על השימוש בנתונים האישיים:

כל משתמש יכול בכל רגע, לממש את זכויותיו בהתאם לסעיף 7 של החוק ולבקש לראות את הרשימה המלאה של האחראים, על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני אל הכתובת:

או באמצעות שליחת מכתב בדואר רגיל אל:

יתר על כן, משתמשים, אם ניתנה הסכמה לכך, יכולים להתנגד לשימוש בנתונים האישיים עבור המשתמש המתוארים בסעיף ב') על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, על ידי לחיצה על 'הקישור המתאים' המופיע בהודעת הדואר אלקטרוני.

 

 כיצד לשנות את הפרופיל של המשתמש

המשתמש רשאי בכל עת לעדכן את פרטיו או לבטל את הפרופיל שלו באמצעות הפעולה 'ערוך פרטים' באתר זה, או לשלוח בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני:

 

 או באמצעות שליחת מכתב בדואר רגיל אל: