Cannelloni

Cannelloni

ההיסטוריונים אינם ששים לתת להם זהות גיאוגרפית ברורה, אך מסכימים כי קנלוני הם אחד מיני הפסטה הראשונים שהוכנו על ידי האדם.
מאז העבר בהן הוכנו אכן מתערובת של מים דגניםו ומלח, חתכו ושמו את הפסטה לתוך המלבנים אשר,גולגלו מולאו ומיד נאפו. המסורת בצפון איטליה ובמרכזה השתנתה וכך גם העשירו את המתכון של הקנלוני, על ידי הוספת ביצים טריות על הבצק.
המימדים והסוג של הבצק והחללים הגדולים אשר ממולאים בנדיבות מקנים לקנלוני פורמט מתאים יותר כדי להכיל את רטבים עשירים ממולאים, מהקלאסיקות וע לדמיונית ביותר.

Cannelloni